Om Ung med høretab

Projektet  er etableret af Decibel - Landsforeningen for børn og unge med høretab i 2022 - i samarbejde med syv frivillige unge med høretab.

Om projektet

Bag projektet Ung med høretab står en  frivillig arbejdsgruppe bestående af syv unge i alderen 19-28 år og Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab.

Med afsæt i en række kreative workshops - har de syv unge fået frie hænder til at producere indhold i form af videoklip, fotos og tekster om deres egen situation og de udfordringer og sejre, de hver især har stået overfor igennem deres ungdomsliv.

Projektet er lanceret i efteråret 2022 og er finansieret via et tilskud fra Socialstyrelsen og udviklet i samarbejde med Great Minority og Nossell & co.

Spørgsmål til unge fortællere

Vores syv unge deler ud af emner, som har været - og måske stadig er, relevante for deres livssituation. Som unge voksne har de  efterhånden oplevet en del ting, som kan være spændende for andre unge med høretab at blive indviet i.

Hvis du har spørgsmål til nogle af de unge eller idéer til emner, de gerne skal komme ind på, så vil de elske at høre fra dig.

Det er altid motiverende at dele ting, når man mærker, at det bliver modtaget i den anden ende.  

Send os dine spørgsmål og idéer

Har du spørgsmål til de unge og ekspertpanelet - eller idéer til emner, der skal tages op?

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.