Om projektet

Om Ung med høretab

Når man er ung og har et høretab, står man ofte alene med sit høretab i hverdagen. Mange oplever, at det er vanskeligt at finde et fællesskab med andre i samme situation.

Her på siden kan du spejle dig i andre og få inspiration til, hvordan du lever med et høretab som en del af et helt almindeligt ungdomsliv med uddannelse, venner og fritidsaktiviteter.

Projektet som helhed - har til formål at danne et fællesskab, hvor du og andre unge med høretab kan dele erfaringer fra jeres hverdag.

Aktuelle og kommende begivenheder

No items found.

Læs mere om Decibels ungeunivers

Kontakt Decibel
Vil du høre mere? Så kontakt Decibel
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.